Aday Öğretmen Dosyası Nasıl Hazırlanır?


Aday Öğretmen Dosyası Nasıl Hazırlanmalıdır?

Aday öğretmen dosyası kasım 2020 tarihine kadar olan süreçte 7 form 27 hafta olarak düzenlenmiştir. Aday örğetmenler göreve başladıkları haftadan sonraki ilk pazartesi gününden itibaren dosyayı hazırlamaya başlarlar ve bu 27 haftalık bir süreci kapsar. Hocamalrımız bunu kendileri hazırlamalıdırlar. 7 formun 1. formu müdür tarafından hazırlanıp öğretmene verilir ve haftalık olarak hazırlanır. Aday öğretmen 1 hafta boyunca o programa göre hareket eder. Orda istenilen filmi izler, kitabı okur, okul dışı geziyi yapar. Bunları da form 2 de doldurur ve 1 haftalık süreç için bir yazı yazar. bunu da form 2 nin 2. kısmında belirtir.

Form 3’te öğretmen her hafta girdiği başka bir öğretmenşn dersindeki çıkarımlarını yazar. Konudan ziyade davranışlar gözlem kapsamındadır. Öğretmenin nasıl davrandığı nasıl hareket ettiği öğrencilere nasıl yaklaşım gösterdiği izlenir. Bunlarla ilgili çıkarımlar form 3e yazılır.

Form 4’te aday öğretmenin dersine giren danışman ya da nöbetçi öğretmenin gözlemleri bulunur.

Form 5 te aday öğretmen kuduğu kitaptan çıkarımlarını yazar ve form 6 da da izlediği filmlerden çıkarımlarını yazar. Son olarak form 7de de okul dışı geziler yazılır. Kaymakamlık, ilçe mem, belediye, Ram, HEM, emekli öğretmenlerle buluşma, yanıbaşımızdaki okul ziyaretleri bu formda yer alır.

İzin Süreçleri Aday Öğretmen Dosyasına Nasıl İşlenir?

Arada tam hafta rapor ya da izin alınmış süreçler çıkarılır. Örneğin 1 haftalık izin kullanmadan önceki hafta 17. hafta ise izinden sonraki hafta 18. hafta olarak devam eder. Sadece 1 ya da 2 gün yapılan izinler ise form 2 de karşılığa gelen güne izinli oluğu belirtilir.

Kasım 2020 den sonra Aday Öğretmen Dosyası Formları

Kasım 2020 tarihi itibarıyla aday öğretmen dosyası 3 formdan oluşacak ve bunlar çıktı olarak değil pdf olarak sunulacaklar. Hangi formlar oldukları henüz net değil. Önceki süreç eski usul ile yapılacak.

Öğretmen Dosyaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.