Aday Dosyası Hazırlama da İşlem Basamakları

_

1. Aday Öğretmen Okulda göreve başladığı andan itibaren, DANIŞMAN ÖĞRETMEN
görevlendirilmesi yapılır. Okul yönetimi MEBBİS’e gerekli verileri işler.
2. Göreve başlanan haftadan sonra ki, İlk Pazartesinden itibaren geçerli olmak üzere;
Okul Müdürü ve Danışman Öğretmen tarafından haftalık olarak FORM-1
doldurulur.
Haftalık Çalışma Planında aşağıda belirtilen çalışmalar yer almak zorundadır.
 Ders Planlama/Hazırlık/Değerlendirme (En az 4 saat)
 Ders Uygulaması (En az 2 saat)
 Ders İzleme (2 Saat)
 Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar (En az 4 Saat)
 Okunacak Kitap Listesi (Ayda 1)
 Okunacak Filim Listesi (Ayda 2)
3. Göreve başlanan haftadan sonra ki, ilk haftadan itibaren geçerli olmak üzere; form1 de belirtilen çalışmaların yerine getirilip getirilmediğini aday öğretmen tarafından
FORM-2’iye doldurulur.
Haftalık Çalışma Raporunda aşağıda belirtilen çalışmaların yerine getirilip
getirilmediği belirtilir.
 Ders Planlama/Hazırlık/Değerlendirme
 Ders Uygulaması
 Ders İzleme
 Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar
 Okunan Kitap
 Okunan Filim
4. Aday öğretmen her hafta 2 saat başka bir öğretmenin dersine girerek Ders İzlemesi
yapar. Bu çalışmasını FORM-3’e doldurur.
5. Danışman Öğretmen; Aday öğretmen her hafta en az 2 saat dersine girerek Ders
Uygulaması yapar. Bu çalışmasını FORM-4’ü doldurur.
6. Aday öğretmen ayda bir kitap okuyup; FORM-5’i doldurur
7. Aday öğretmen ayda iki filim izleyip; FORM-6’i doldurur
8. İl Koordinatörünce belirtilen Okul Dışı Faaliyetleri yerine getirerek, FORM-7’yi
doldurur. Toplam 90 Saat planlanmıştır.
9. İl Koordinatörünce belirtilen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine katılır. Toplam 180
Saat planlanmıştır.
10. Atmış iş günü sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS
üzerinden BİRİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır.
11. Altı ayın sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS
üzerinden İKİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır.
12. Oniki ayın sonunda Danışman Öğretmen, Okul Müdürü, Maarif Müfettişi veya Şube
Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden ÜÇÜNCÜ DEĞERLENDİRME yapılır.
13. Bakanlık tarafından yapılan YAZILI SINAVA girilir.
14. Bakanlık tarafından yapılan MÜLAKATA girilir. (İptal Edilebilir.)
15. Başarılı olanların ADAYLIK EĞİTİMİ tamamlamış olur.